Study of Square

 

Exhibition view at  Goethe Institut Rotterdam, 2021

Photography by Bas Czerwinski

Study of Square/ to my generation

Acrylic and Pencil on paper 150 x 150 cm (consists of 100 drawings 15×15 cm)

Permanent collection Stedelijk museum Schiedam NL 2021

Study of Square / To my generation: The idea behind this series of works comes from the form in which within the Islamic tradition/generation of my parents, the name of god is decorated on tiles, on other materials and objects as a souvenir. Decoration and souvenir are linked to and symbolize the journey and paradise. Thus 99 names of God are depicted, to carry god close and remember him. I transfer this principle to my situation where I have painted on paper 100 names of people whom I personally appreciate and want to keep close. People who had and have made an impression on me. Names that I have a particular memory of in the past. These names are of Middle Eastern and Western artists, writers, philosophers, scientists, poets, composers, directors, actors and singers. In this work, I also show how East and West inspire each other with some of the names. For example, Nietzsche in his book ” Thus Spoke Zarathoestra”.

Study of Square/ to my generation: Het idee achter deze serie werken komt van de vorm waarop in de islamitische traditie/generatie van mijn ouders, de naam van god op tegels, op andere materialen en voorwerpen versiert als een souvenir. Versiering en souvenir worden gelinkt met en symboliseren de reis en het paradijs. Zo worden 99 namen van God afgebeeld, om god dichtbij te dragen en zich hem te herinneren. Dit principe breng ik over naar mijn situatie waarin ik 100 namen van mensen op papier heb geschilderd, die ik persoonlijk waardeer en die ik dichtbij wil houden. Mensen die indruk op mij hadden en hebben gemaakt. Namen waar ik een bepaalde herinnering aan heb in het verleden. Deze namen zijn Midden- Oosterse en Westerse kunstenaars, schrijvers, filosofen, wetenschappers, dichters, componisten, regisseurs, acteurs en zangers. In dit werk laat ik ook bij sommige namen zien hoe Oost en West elkaar inspireren. Bijvoorbeeld, Nietzsche in zijn boek “Aldus sprak Zarathoestra”.

Detail of Study of Square/ To my generation

Detail of Study of Square/ To my generation

Detail of Study of Square/ To my generation

Detail of Study of Square/ To my generation

Detail of Study of Square/ To my generation

Study of Square#0,  acrylic and Pencil on paper 47 x 47 cm 2020

Study of Square # 1- 4, acrylic and Pencil on paper 47 x 47 cm (4x) 2020

Study of Square # 5 & 6, acrylic and Pencil on paper 47 x 47 cm (2x) 2020

Study of Square # 23- 26, acrylic and Pencil on paper 46 x 46 cm (3x) 2020

tudy of Square # 7- 8, acrylic and Pencil on paper 46 x 46 cm (3x) 2020

Study of Square # 9- 10, acrylic and Pencil on paper 46 x 46 cm (3x) 2020

Study of Square # 12- 13, acrylic and Pencil on paper 46 x 46 cm (3x) 2020

Study of Square # 15- 16, acrylic and Pencil on paper 46 x 46 cm (3x) 2020

Study of Square # 27 – 11, acrylic and Pencil on paper 46 x 46 cm (3x) 2020

Study of Square # 30, acrylic and Pencil on paper 49 x 49 cm, 2020

Study of Square # 31, acrylic and Pencil on paper 49 x 49 cm, 2020

Study of Square # 32, acrylic and Pencil on paper 49 x 49 cm, 2020

Study of Square # 33, acrylic and Pencil on paper 49 x 49 cm, 2020

Study of Square # 34, acrylic and Pencil on paper 49 x 49 cm, 2020

Study of Square # 35, acrylic and Pencil on paper 49 x 49 cm, 2020

Study of Square # 36, acrylic and Pencil on paper 49 x 49 cm, 2020